Původ soch

Naše sochy pocházejí ze severního Vietnamu

Sošky, které jsme se rozhodli přivést, jsou zpracovávány v jednoduchých otevřených dílnách, které byly založeny s cílem poskytovat odbornou přípravu a pracovní příležitosti pro zdravotně postižené osoby.  Lidé, kteří byly břemeny svých rodin a společnosti, se nyní staly těmi, kteří jsou schopni podporovat sebe a své rodiny.

Dílny jsme osobně navštívili a jednotlivé sochy jsme si vybrali. Peníze, které jsme u nich utratili byly použity na další vzdělávací programy, školení zaměstnanců aj.

Co je mramor?

Mramor, neboli také krystalický vápenec, je vápenec či dolomit, který byl metamorfován za vysoké teploty a tlaku. Mramor je z 95% tvořen kalcitem, dolomitický mramor pak dolomitem. Nejčastější barvou mramoru je bílá, ale jeho barvu mohou ovlivnit příměsi dalších hornin, mezi které může patřit hematit, grafit, jílová hmota či limonit. Těží se v celých blocích a neexistují 2 stejné kusy.

Mramor má nízkou poréznost a je odolný vůči teplotám.